Kalendarz akcji

Kalendarz akcji

Chcesz się dowiedzieć co przygotowujemy? Tutaj znajdziesz przegląd terminów wszystkich ważniejszych akcji. Sprawdź ten artykuł a dowiesz się, gdzie spotkasz nasze jednostki. Dozobaczenia na szlaku…

23. – 25. 10. – Akcja centralna – Odprawa Instruktorska – Guty

25. 10. – XV. Zjazd Harcerstwa Polskiego w RC – Guty

Dodaj komentarz